Styret 2022 består av:

Leder: Hege Meiler Kvernvolden (web, Fb, treninger, kurskontakt, medlemskontakt, sekretær)
Nestleder: Bjørnar Stabekk (Fb, hjelpeinstruktør)
Kasserer: Marie Therese Sundvold
Styremedlem: Per Søvik (alt mulig mann)
Styremedlem: Linda Haugen (web, Fb, Instagram, Rallylydighet)
Vara styremedlem: Dina Østeng Opperud (Instagram, under opplæring)
Vara styremedlem: Wenche Irene Karlsen (Fb, treningskontakt)
 
 
Valgkomite:
Roger M. Åsheim
Anne Kari Skogen
Vara valgkomite: Wenche T. Alme

 

Saksliste og referater får du som medlem - innsyn i ved å ta kontakt med oss i styret.