Styret 2023 består av:

Leder: Hege Meiler Kvernvolden (web, Fb, treninger, kurskontakt, medlemskontakt, sekretær)

Nestleder: Linda Haugen (Fb, web, Instagram, Rallylydighet)

Styremedlem: Dina Østeng Opperud (hjelpeinstruktør, hverdagslydighet treninger)

Styremedlem: Per Harald Søvik (alt mulig mann)

Styremedlem: Ronja Nerbye (hjelpeinstruktør miljø)

Styremedlem: Lise Granly

Vara styremedlem: Inger Fredlund

Vara styremedlem: Fredrik Haraldsen Lien

Valgkomite:

Roger M. Åsheim

Anne Kari Skogen

Vara valgkomite: Per Erik Pedersen

 

Saksliste og referater får du som medlem - innsyn i ved å ta kontakt med oss i styret.